Huisregels – Mondzorgcentrum Lopik – Lopik

Welkom bij Mondzorgcentrum Lopik

De tandarts en het team van Mondzorgcentrum Lopik bieden u zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit. Want goede mondverzorging is belangrijk voor een eerste indruk èn voor uw gezondheid.

Mondzorgcentrum Lopik en Mondzorgcentrum LRC zijn zusterpraktijken, deze praktijken vallen onder één dak.

Naar inhoud

Huisregels

Binnen onze praktijk gelden een aantal huisregels die lang geleden zijn vastgesteld. Wees op de hoogte van de regels.

Afspraken

Wij hanteren geen spreekuren en werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 12:00 uur tussen 13:30 en 17:00 uur. Ons telefoonnummer is 0348 – 552900.

Niet afgemelde afspraken

Wij kunnen u desgewenst per email of SMS herinneren aan uw afspraak. Wel blijft u ten allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak, ook als u geen email- of SMS-alert heeft ontvangen (door een technische storing of foutief nummer/e-mailadres). Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt zullen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als boete, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid wel gewoon doorlopen. Komt u uw afspraak voor de tweede keer niet na, dan zullen wij u de volledige kosten voor de geplande behandeling in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u `s ochtends voor 10:00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag dan kunnen wij u dit niet meer garanderen! Bel dus zo vroeg mogelijk voor een afspraak wanneer u een acute klacht heeft.

Wijzigingen

Veranderingen zoals verhuizing, overlijden van gezinsleden, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie dient u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven. Verzekeraars geven deze informatie niet meer aan ons door. Geef ook veranderingen in telefoonnummers en emailadressen aan ons door. Wij herinneren u op verzoek aan uw controlemaand/afspraak. Maar dan moeten we uiteraard wel over het juiste adres beschikken, geef dus bij wijziging dit aan ons door!

Betalingen

INFOMEDICS verzorgt onze declaraties. Zij sturen de nota’s eerst naar de verzekeraars en u ontvangt alleen een evt. restnota voor de eigen bijdrage. Om dit zo goed als mogelijk te laten verlopen vragen wij u ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Indien uw gegevens niet correct zijn zal INFOMEDICS de nota’s direct naar u toesturen. Het is van belang dat u ook adreswijzigingen tijdig doorgeeft aan INFOMEDICS. Voor Patiënten zonder een aanvullende verzekering voor de tandarts dienen NA DE BEHANDELING CONTANT AF TE REKENEN.

Verzekeringsbewijs

U dient bij ieder bezoek een geldig verzekeringsbewijs te overleggen als er naar gevraagd wordt, dit in verband met registratie/controle van uw polisnummer en BSN nummer.