Klachten

Uw mening telt
Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

Wat te doen met een klacht

Heeft u een klacht over de wijze van de behandeling of vindt u dat u onjuist bent geïnformeerd door uw tandarts. Dan kunt u in gesprek gaan met uw tandarts.

Meestal is een gesprek afdoende en wordt er samen naar een oplossing gezocht. U heeft dan de mogelijkheid om bij een andere tandarts om een second opinion te vragen. 

Klachtenregeling:
Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u overwegen om geheel kosteloos gebruik te maken van onze ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) klachtenregeling. De klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT klachtenonderzoekscommissie. 

Het telefoonnummer van bureau klachtbehandeling: 020-2374750
Een email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@anttandartsen.nl

ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (wkkgz) en door de consumentenbond goedgekeurd. 

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, patiëntenrechten en kosten: